O mnie

Dr n. med. Maciej Ambroziak - specjalista chirurg ortopeda - traumatolog.

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń I Wydziału Lekarskiego  Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz Queen Mary’s Hospital w Wielkiej Brytanii.

Doktorat z wyróżnieniem i specjalizację w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu uzyskał w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie¹ . Dr Ambroziak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej.

W 2006 roku  uhonorowany  stypendium  Amerykańskiej Fundacji Kościuszkowskiej² odbył  szkolenie w zakresie chirurgii artroskopowej w Insall Scott Kelly Institute oraz w Hospital for Special Surgery w Nowym Yorku³. Doświadczenie zdobyte w USA umożliwiło zastosowanie przeszczepów allogenicznych (przeszczepy ze zwłok z banku tkanek) w pierwotnych jak i rewizyjnych rekonstrukcjach więzadeł krzyżowych.

W Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie zatrudniony na stanowisku Adiunkta na oddziale chirurgii kolana. Wykonuje łącznie ok. 900 zabiegów artroskopowych rocznie w tym ok 420 artroskopowych rekonstrukcji ACL (więzadła krzyżowego przedniego).  Odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie kursów w charakterze instruktora w zakresie chirurgii artroskopowej i artroskopowych rekonstrukcji więzadłowych .Wychowanek i uczeń Profesora Wojciecha Maria Kuś- "Ojca Polskiej Chirurgii Kolana" ( zobacz więcej).

W ramach Prywatnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej wykonuje zabiegi artroskopowe w Centrum Technik Miniinwazyjnych w liczbie ok 320 artroskopowych rekonstrukcji więzadłowych i ok 700 artroskopii zabiegowych stawu kolanowego rocznie. Podczas wykonywanych zabiegów rekonstrukcyjnych stosowane są przeszczepy ścięgniste autogeniczne( ścięgna pobrane od pacjenta) lub allogeniczne ( ścięgna z Banku Tkanek-umożliwia to przeprowadzenie rekonstrukcji bez pobierania od pacjenta własnych ścięgien). Zastosowanie sterylizowanych radiacyjnie przeszczepów z banku tkanek umożliwia obniżenie ryzyka infekcji, zmniejszenie zakresu zabiegu, zmniejszenie pooperacyjnych dolegliwości bólowych, sprawniejsze podjęcie rehabilitacji.


¹Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu pod kierownictwem Prof. Andrzeja Góreckiego od 6 lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najlepszych ośrodków ortopedycznych w Polsce. Kierownikiem oddziału Chirurgii Kolana jest Prof Wojciech Maria Kuś - twórca polskiej szkoły chirurgii kolana, autor pierwszej w Polsce artroskopii stawu kolanowego

²Amerykańska Fundacja Kościuszkowska promuje polskich naukowców fundując stypendia naukowe na terenie USA.

³Hospital for Special Surgery i Insall Scott Kelly Institute w Nowym Yorku są ośrodkami wiodącymi w świecie w zakresie medycyny sportowej i chirurgii kolana

4Klinika CTM -Jeden z pierwszych w Polsce prywatnych ośrodków ortopedycznych założonych przez świętej pamięci Profesora Jasielskiego. Obecnie kierowana przez jego syna Jerzego Jasielskiego jest uznana za jeden z najbardziej prężnych ośrodków artroskopowych w Polsce.

 


REJESTRACJA WIZYT
Rejestracja telefoniczna czynna jest od pon. do pt. od 12.00 do 20.00 pod nr.: 502 656 806 lub 22 258 04 00
Rejestracja przez internet czynna jest całą dobę: